تحلیل جایگاه سرمایه اجتماعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22034/jsm.2023.385812.1000

علی ضرغامی؛ علی اصغر هادی زاده؛ محمدرضا بهرام زاده


رابطه تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر ماهیت اعتماد و مقبولیت اطلاعات در بازاریابی دیجیتال محصولات صنعت دام و طیور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.385835.1002

نازنین نورمحمدزاده؛ هادی طاهرپور کلانتری؛ احسان میرزاده


نقش آفرینی مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه بین شهرت برند و ارزش ویژه برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.386073.1003

ایمان مدبری؛ محمد رضا بهرام زاده؛ الهام بهپور


بررسی رابطه بین رویکرد اجتماعی شدن مصرف کننده و درک اجتناب از تبلیغات با میانجیگری نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی در مشتریان دیجی کالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.386075.1004

سبحان معمارباشی؛ محمد رضا بهرام زاده؛ الهام بهپور


بررسی رابطه فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.386089.1005

زهره فرخ؛ علی اصغر هادی زاده؛ محمد رضا بهرام زاده


تحلیل تاثیر ارتباط بین کارکنان و مشتریان بر تبلیغات شفاهی مثبت از طریق رضایت مشتریان کارخانه یکتا فناوری ابریشم مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.391144.1006

رضا صفریان سینی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ الهام بهپور


رابطه بین برندمحوری و عملکرد برند بواسطه نقش میانجی جامعه هواداران برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.393692.1007

محمد مودتی؛ محمد رضا بهرام زاده؛ الهام بهپور


بررسی رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری بر ارزش ادراک شده و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/jsm.2023.394258.1008

رضا بهرامی؛ هادی طاهرپور؛ طاهره قاسمی پاشا کلائی


شماره‌های پیشین نشریه