اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 24
تعداد پذیرش 14
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 861
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 537
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 15 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش -13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 36 روز
درصد پذیرش 58 %