اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 36
تعداد پذیرش 23
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 6
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 3524
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2070
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 14 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش -3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 25 روز
درصد پذیرش 64 %