داوران

(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر روح اله باقری

دکتر حمیدرضا براتی

دکتر امید بهبودی

دکتر الهام بهپور

دکتر محمدرضا بهرام زاده

دکتر هادی بهمدی

دکتر مینا بوستانی راد

دکتر مسعود چابک سوار

دکتر فاطمه حاجی اربابی

دکتر حسین خالقی

دکتر محمدرضا ذبیحی

دکتر میترا سیدزاده

دکتر علی شیرازی

دکتر نوشین صبور اسماعیلی

دکتر هادی طاهرپور کلانتری

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی

دکتر مرتضی غیور باغبانی

دکتر رضا قوامی فرد

دکتر رضا کریمی مقدم

دکتر سپیده مسعودسینکی

دکتر علیرضا مقدسی

دکتر محمد مهرآیین

دکتر مجید میرویسی

دکتر زهرا نیکخواه فرخانی

دکتر علی اصغر هادی زاده