نقش افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 لیسانس مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

بازاریابی اینفلوئنسر رسانه اجتماعی، اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مطالعه زیادی به بررسی شکل گیری رابطه یکطرفه (PSR) بین اینفلوئنسرها و دنبال کنندگان پرداخته اند. علیرغم وجود تعداد زیادی مطالعه در حوزه PSR، غالبا به PSR در مقایسه با سایر مولفه های بازاریابی رابطه مند پرکاربرد، اهمیت داده نشده است. این مطالعه بر اساس نظریه ترغیب، مدل تحقیقی را تدوین نموده است که برای بررسی اهمیت نسبی PSR ایجاد شد. این مطالعه 3 ویژگی شخصی (همگنی نگرش، جذابیت فیزیکی، و جذابیت اجتماعی) و سه صفت(قابلیت اعتماد، تخصص درک شده و PSR) را به عنوان پیشایندهای نیت خرید، مد نظر قرار می دهد. داده ها از طریق نظرسنجی از پاسخ دهندگانی که محصولات و خدمات را با تماشای تبلیغات انجام شده توسط اینفلوئنسرها در یوتیوب خریداری می کنند، جمع آوری شده است. مطالعه نشان داد که PSR، در مقایسه با سایر ویژگی ها، تاثیر قابل توجهی بر نیات خرید دارد و اینکه PSR با سه ویژگی فردی رابطه دارد. علاوه بر این، شکل گیری PSR تحت تاثیر نوع اینفلوئنسر درک شده توسط مشتریان قرار دارد. این نظرسنجی نشان داد که استراتژی های بازاریابی اینفلوئنسر رسانه اجتماعی باید بر اساس ویژگی های فردی، صفات و نوع اینفلوئنسر، تعدیل شود. این مقاله درباره کاربردهای نظری و عملی این یافته ها بحث می کند. از آنجا که محتوای تولید شده توسط کاربر، در رسانه اجتماعی افزایش یافته است، کاربران می توانند با تولید و آپلود فعالانه داستان های شخصی و بازبینی های محصولات و خدمات، به تولید کنندگان پیشگام تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of influencer attributes on the purchase intention of customers

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Bahramzadeh 1
  • majid mamdoohi 2
  • farahnaz golchin 3
1 Faculty member, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Bachelor of business administration, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
3 Master of Management, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Social media influencer marketing has recently attracted a lot of attention. Many studies have investigated the formation of one-way relationship (PSR) between influencers and followers. Despite the large number of studies in the field of PSR, PSR has often been neglected compared to other widely used relationship marketing components. Based on the persuasion theory, this study has compiled a research model that was created to investigate the relative importance of PSR. This study considers 3 personal characteristics (attitude homogeneity, physical attractiveness, and social attractiveness) and three attributes (trustworthiness, perceived expertise, and PSR) as antecedents of purchase intention. The data was collected through a survey of respondents who purchase products and services by watching advertisements placed by influencers on YouTube.The study showed that PSR, compared to other characteristics, has a significant effect on purchase intentions and that PSR is related to three individual characteristics.In addition, the formation of PSR is influenced by the type of influencer perceived by customers. This survey showed that social media influencer marketing strategies should be adjusted based on individual characteristics, traits and type of influencer. This article discusses the theoretical and practical applications of these findings.As user-generated content has increased in social media, users can become pioneer producers by actively producing and uploading personal stories and product and service reviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing influencer attributrs
  • social media
  • purchase intention
  • persuasion theory
  • parasocial relations